Akce konané v Miličíně během adventu 2018 – fotoalbum

V sobotu 1.12. se v kostele Narození Panny Marie konal koncert pěveckého souboru Jordánek.
V neděli 2.12. uspořádal Okrašlovací spolek v altánu na náměstí rozsvícení vánočního stromu s vánočními zpěvy a recitacemi.
V neděli 9.12. představil pan starosta Václav Karda betlém, který na druhou adventní neděli zhotovil, a akci doplnil o zpěv vánočních písní.
Ve středu 12.12. se Miličín zapojil do akce Česko zpívá koledy v altánu na náměstí.
Ve čtvrtek 13.12. proběhla na radnici prodejní výstava vánočních výrobků žáků základní školy.
Na neděli 16.12. připravil pan starosta u příležitosti třetí adventní neděle akci s troubením koled (pod vedením pana Včeláka), občerstvením v podobě svařáku a s prodejem výrobků žáků ZŠ.
Ve čtvrtek 20.12. zahráli v kostele žáci ZUŠ pod vedením p. učitele Sedláčka písně a koledy.
V neděli 23.12. u kostela zazpívaly a zahrály děti pod vedením paní Dany Dostálové koledy a vánoční písně. Přítomní měli možnost odnest si do svých domovů betlémské světlo.
Všem, kteří se postarali o tyto akce, patří vřelý dík.

KULTURNÍ KALENDÁŘ

                     ————————————————————————————————————————————

OBEC MILIČÍN VYTVOŘILA NA SVÉM WEBU KULTURNÍ KALENDÁŘ.

ŽÁDÁME PROTO SPOLKY A ORGANIZÁTORY VŠECH AKCÍ V OBCI A OKOLÍ

O VČASNÉ ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O JEJICH POŘÁDÁNÍ

NA EMAIL: knihovnamilicin@tiscali.cz

                     ———————————————————————————————————————————–