Aktuality

SOCIÁLNÍ KOORDINÁTOR NA VOTICKU

Na Voticku začal pracovat sociální koordinátor

 


 

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Sociální koordinátorka vyhledává osoby, které potřebují pomoc, poskytuje poradenství v sociální oblasti, pomáhá osobám sociálně vyloučeným, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydlení, pomáhá při řešení problémů s dluhy, doprovází za potřebnou službou, pomáhá s vyřizováním dokladů, příspěvků apod.

Sociální koordinátorku můžete kontaktovat na tel. 601 546 326, email: kocourkova@mikroregionvoticko.cz. Koordinátorka bude mít vyhrazené dny, kdy bude k dispozici i v kanceláři v klášteře ve Voticích. Je dobré se předem domluvit na schůzce po emailu, nebo telefonicky.

Projekt je spolufinancován z Evropské Unie – Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905 prostřednictvím realizace SCLLD Místní akční skupiny Posázaví.

Celkové náklady 3 – letého projektu činí 1 993 362,50 Kč včetně DPH. Projektové náklady jsou kryty v rámci uznatelných nákladů akce z 85 % z Evropského sociálního fondu, z 10 % ze státního rozpočtu České republiky a z 5 % z rozpočtu Mikroregionu Voticko.

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

                     ————————————————————————————————————————————

OBEC MILIČÍN VYTVOŘILA NA SVÉM WEBU KULTURNÍ KALENDÁŘ.

ŽÁDÁME PROTO SPOLKY A ORGANIZÁTORY VŠECH AKCÍ V OBCI A OKOLÍ

O VČASNÉ ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O JEJICH POŘÁDÁNÍ

NA EMAIL: knihovnamilicin@tiscali.cz

                     ———————————————————————————————————————————–