Aktuality

Kontakty pro informace a v případě krize

Důležité kontakty (informační linky, linky důvěry, aktuálně vzniklé weby s online psychologickou pomocí poskytovanou zdarma), které v těchto dnech mohou klienti využít v případě, že by se ocitli v krizi, potřebovali získat nějaké informace nebo měli potřebu kontaktovat odborníka.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V MILIČÍNĚ

ŽÁDÁME OBČANY,

ABY NEVYHAZOVALI DO POPELNIC JINÝ, NEŽ KOMUNÁLNÍ ODPAD.

PRO BIOODPAD JE URČENO MÍSTO V OBJEKTU BÝVALÉHO JZD U SENÍKU.

POPELNICE  S TRÁVOU A DALŠÍM BIOODPADEM

NEBUDE FIRMA COMPAG ODVÁŽET.

 

 

VLAKEM NA VÝLET

Vlakem na výlet

Kraj blanických rytířů dojednal spolupráci s Českými drahami na jejich projektu Vlakem na výlet. Jde o dlouhodobý projekt, s nímž ČD počítají i v následujících letech. V současnosti má dle údajů ČD staženou aplikaci Vlakem na výlet přes 60 000 uživatelů. Návštěvnost stejnojmenného webu, který sice ještě nemá finální podobu, už začíná být také zajímavá. Aplikaci a webu je každý měsíc věnována dvoustránková upoutávka v časopise ČD pro vás (www.cdprovas.cz). Časopis je distribuován zdarma po nádražích v celé ČR.

Do projektu Kraj blanických rytířů zapojil výlety, které jsou snadno dosažitelné vlakem (resp. vlak je brán jako hl. dopravní prostředek k dosažení těchto výletů). Za návštěvu cílů pak uživatelé aplikace dostávají body do věrnostního programu ČD Body. Za absolvování výletu je zdarma 5 bodů do programu ČD body, získané body lze proměnit za jízdenky ČD zdarma nebo jiné odměny.

Ve spolupráci s Krajem blanických rytířů byly do aplikace zaneseny tyto výlety v Kraji blanických rytířů:
trať č. 220:

Z Ješetic do Miličína: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/milicin/za-kralem-zvirat-z-jiraskovych-povesti/15838 – s tipem po naučných stezkách Miličína

Z Heřmaniček do Pekla, za Hochy od Bobří řeky a Táborem smůly: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/hermanicky/do-pekla-za-hochy-od-bobri-reky-a-taborem-smuly/15837 – s tipem kostel v Arnoštovích a legenda o založení osady

Z Vrchotových Janovic na zámek za baronkou Sidonií Nádhernou: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/vrchotovy-janovice/za-baronkou-sidonii-nadhernou-na-zamek-do-vrchotovych-janovic/15836 – s tipem pro toulavé boty – Z Olbramovic po NS Sidonie Nádherné

Z Votic za expozicemi v bývalém klášteře: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/votice/ve-voticich-objevite-klaster-s-unikatnimi-expozicemi/15833 – s tipem Motýlárium Votice

trať č. 222:

Z Trhového Štěpánova do muzea a na židovský hřbitov: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/trhovy-stepanov/za-historii-i-soucasnosti-trhoveho-stepanova/15839 – s tipem pro toulavé boty kolem Javornické hůry

Vlašim a Zruč nad Sázavou již byly dříve zadány provozovatelem webu a aplikace Vlakem na výlet (na přípravě těchto výletů  se KBR nepodíleli):

https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/vlasim/se-zahradnikem-jachymem-do-kouzelneho-parku-ve-vlasimi/14685
https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylety/zruc-nad-sazavou/lakadla-zamku-ve-zruci-nad-sazavou/15690

SOCIÁLNÍ KOORDINÁTOR NA VOTICKU

Na Voticku začal pracovat sociální koordinátor

 


 

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Sociální koordinátorka vyhledává osoby, které potřebují pomoc, poskytuje poradenství v sociální oblasti, pomáhá osobám sociálně vyloučeným, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydlení, pomáhá při řešení problémů s dluhy, doprovází za potřebnou službou, pomáhá s vyřizováním dokladů, příspěvků apod.

Sociální koordinátorku můžete kontaktovat na tel. 601 546 326, email: kocourkova@mikroregionvoticko.cz. Koordinátorka bude mít vyhrazené dny, kdy bude k dispozici i v kanceláři v klášteře ve Voticích. Je dobré se předem domluvit na schůzce po emailu, nebo telefonicky.

Projekt je spolufinancován z Evropské Unie – Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905 prostřednictvím realizace SCLLD Místní akční skupiny Posázaví.

Celkové náklady 3 – letého projektu činí 1 993 362,50 Kč včetně DPH. Projektové náklady jsou kryty v rámci uznatelných nákladů akce z 85 % z Evropského sociálního fondu, z 10 % ze státního rozpočtu České republiky a z 5 % z rozpočtu Mikroregionu Voticko.

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

                     ————————————————————————————————————————————

OBEC MILIČÍN VYTVOŘILA NA SVÉM WEBU KULTURNÍ KALENDÁŘ.

ŽÁDÁME PROTO SPOLKY A ORGANIZÁTORY VŠECH AKCÍ V OBCI A OKOLÍ

O VČASNÉ ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O JEJICH POŘÁDÁNÍ

NA EMAIL: knihovnamilicin@tiscali.cz

                     ———————————————————————————————————————————–