Zastupitelstvo obce

Zvolení zastupitelé obce Miličín pro volební období 2018 – 2022:

Příjmení, jméno, titul Věk (v roce 2018) Počet hlasů Funkce
Karda Václav 42 246 starosta
Mgr. Plačková Jana
47 257 místostarostka
Ing. Brožek Jiří 33 200  
Cikhart Vlastimil 46 172  
Rytíř Stanislav 52 241  
Mgr. Slabá Janoutová Jana 42 159  
Štégr Jan 60 186  
Bc. Trefil Karel
26 203  
Zíka Jiří 65 232  
Všichni zastupitelé jsou bez politické příslušnosti

Kompletní výsledky voleb k dispozici na volby.cz