Koronavirus – informace

Následující dokumenty obsahují informace k opatřením vlády ČR proti šíření koronaviru COVID-19 na území republiky.

15.4.2020 – Mimořádné opatření elektronické žádanky v prostředí NZIS

15.4.2020 – Mimořádné opatření nařízení Vězeňské službě ČR

15.4.2020 – Mimořádné opatření – ukončování karantény

15.4.2020 – Mimořádné opatření uzavření škol a školských zařízení

15.4.2020 – Mimořádné opatření zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami

15.4.2020 – Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami

15.4.2020 – Mimořádné opatření zákaz volného pohybu osob s výjimkami

14.4.2020 – Mimořádné opatření nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách

14.4.2020 – Ukončení platnosti části mimořádného opatření kontaktní místa veřejné správy Czech POINT

31.3.2020 – Mimořádná opatření – omezený provoz pracovišť orgánů veřejné moci a správních orgánů

31.3.2020 – Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje (s výjimkou), přítomnosti ve stravovacích zařízeních apod.

31.3.2020 – Mimořádné opatření – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest

23.3.2020 – Mimořádné opatření – omezení zdravotních služeb (poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče)

23.3.2020 – Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje, stravovacích služeb, ubytovacích služeb a dalších

23.3.2020 – Mimořádné opatření – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

23.3.2020 – Mimořádné opatření – omezení přítomnosti v maloobchodních prodejnách (ve vyhrazených časech)

23.3.2020 – Mimořádné opatření – zákaz volného pobytu

23.3.2020 – Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

15.3.2020 – Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.3.2020 – Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu

12.3.2020 – Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

12.3.2020 – Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

12.3.2020 – Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

12.3.2020 – Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

12.3.2020 – Opatření v mezinárodní osobní dopravě