Kulturní akce

V rámci koncertu klasické hudby v kostele Narození Panny Marie v Miličíně 25. 8. 2019 účinkovali Kristýna Kosíková - clavisimbalum (rekonstruovaný středověký klávesový hudební nástroj), Vladimír Kosík - zpěv, Jaroslav Tůma – varhany

Stavění májky a pálení čarodějnic v Miličíně 30.4.2019

Setkání důchodců 5.5.2019 v kulturním domě v Petrovicích

V pondělí 11. 3. 2019 pořádala Obecní knihovna přednášku o trénování paměti "Ach ta paměť".

Fotografie z masopustního představení v Miličíně s názvem Milifest (16.2.2019).

V sobotu 1.12. se v kostele Narození Panny Marie konal koncert pěveckého souboru Jordánek.
V neděli 2.12. uspořádal Okrašlovací spolek v altánu na náměstí rozsvícení vánočního stromu s vánočními zpěvy a recitacemi.
V neděli 9.12. představil pan starosta Václav Karda betlém, který na druhou adventní neděli zhotovil, a akci doplnil o zpěv vánočních písní.
Ve středu 12.12. se Miličín zapojil do akce Česko zpívá koledy v altánu na náměstí.
Ve čtvrtek 13.12. proběhla na radnici prodejní výstava vánočních výrobků žáků základní školy.
Na neděli 16.12. připravil pan starosta u příležitosti třetí adventní neděle akci s troubením koled (pod vedením pana Včeláka), občerstvením v podobě svařáku a s prodejem výrobků žáků ZŠ.
Ve čtvrtek 20.12. zahráli v kostele žáci ZUŠ pod vedením p. učitele Sedláčka písně a koledy.
V neděli 23.12. u kostela zazpívaly a zahrály děti pod vedením paní Dany Dostálové koledy a vánoční písně. Přítomní měli možnost odnest si do svých domovů betlémské světlo.
Všem, kteří se postarali o tyto akce, patří vřelý dík.

Ve čtvrtek 29.11.2018 se v zasedací místnosti OÚ Miličín konal kurz pečení perníčků z forem.

Ku příležitosti oslav 120. výročí otevření nové budovy základní školy v Miličíně a 100. výročí vzniku Československé republiky byla dne 25.10.2018 na Hájkově náměstí v Miličíně vysazena lípa Svobody.

15.9.2018 proběhla v Miličíně na náměstí oslava 100. výročí vzniku Československé republiky. V rámci akce vystoupili žáci ZUŠ Votice, kapela Hošna band a orchestr Blue orchestra. Překvapením bylo předvedení skladby Cesta z XVI. všesokolského sletu 2018 ženami z TJ Sokol.

Setkání důchodců 22.4.2018 v kulturním domě v Petrovicích a Malá Budějcká kapela Valdaufinka Ády Školky.

Účinkovali: Jaroslav Tůma - varhany, cembalo & Claudia Geraurer (Německo) - zobcová flétna

Z iniciativy Československé obce legionářské ku příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova byla u pomníku padlým z 1. světové války zapálena svíčka za pana Bohumila Kaňku (*1898) ze Záhoří u Miličína, který v této bitvě padl 2. 7. 1917.

17.6.2017 proběhlo na obecním úřadě v Miličíně vítání občánků.

Setkání důchodců 7.5.2017 v kulturním domě v Petrovicích a Malá Budějcká kapela Valdaufinka Ády Školky.

18.6.2016 proběhlo na obecním úřadě v Miličíně vítání občánků.

Setkání důchodců 3.4.2016 v kulturním domě v Petrovicích a Malá Budějcká kapela Valdaufinka Ády Školky.

Fotografie z činnosti Spolku divadelních ochotníků při TJ Sokol Miličín za rok 2015

Fotografie z masopustního představení s názvem Kriminálka Sibiř (13.2.2016)

17.10.2015 proběhlo svěcení nové zvoničky v Malovicích.

Setkání důchodců 3.5.2015 v kulturním domě v Petrovicích a Malá Budějcká kapela Valdaufinka Ády Školky.

Fotografie z masopustního představení s názvem Tak šel čas... (21.2.2015) Foto: Pavel Dvořák

Účinkovali: Jaroslav Tůma - varhany, varhanní positiv & Liselotte Rokyta - Panova flétna & Jan Rokyta - cimbál, zobcová flétna

Pietní akce k uctění památky padlých v 1. světové válce ku příležitosti 100 let od začátku 1. světové války

7.6.2014 proběhlo na obecním úřadě v Miličíně vítání občánků. Foto: J. Slabá - Janoutová

Setkání důchodců 4.5.2014 v kulturním domě v Petrovicích a Malá Budějcká kapela Valdaufinka Ády Školky.