Územní studie veřejných prostranství

Obce Miličín, Olbramovice a městys Vrchotovy Janovice byly vybrány do územní studie veřejných prostranství. Zpracování studie bylo zadáno projekční kanceláři 4D PROSTOR s.r.o.

Objednatel: Město Votice

Na následujících odkazech se můžete seznámit s výsledkem první etapy studie pro obec Miličín, kde je zahrnuto pět lokalit: Miličín – náměstí (1), prostranství u nedostavěné administrativní budovy bývalého JZD při silnici I/3 (2), parkoviště před hotelem (3), lokalita pro výstavbu RD směr Žibkov (4), Záhoří – náves (5).

Své reakce a podněty k uvedeným dokumentům zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře.

I. etapa: analýza stávajícího stavu, vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu územní studie a I. veřejná konzultace.


Textová část s přílohami:

Text průzkumů a rozborů

Katastrální mapy:

Miličín a Miličín – Záhoří

Rozbor vlastnických vztahů:

Miličín 1 a 2, Miličín 3 a 4, Miličín – Záhoří

Fotopříloha:

Miličín 1, Miličín 2, Miličín 3, Miličín 4

Miličín – Záhoří 1, Miličín – Záhoří 2


Urbanistický rozbor: