Obecně závazné vyhlášky


Obecně závazné vyhlášky – Obec Miličín:


 

» Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Miličín (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku ze psů (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku ze vstupného (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.5/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (jpg/pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o stanovení podmínek pro pořádádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o regulaci hlučných činností (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o regulaci provozování hazardních her (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku z pobytu (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (pdf)

 

» Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (pdf)

 

» Řád veřejného pohřebiště obce Miličín (pdf)