DOPORUČENÍ – senioři

 Vláda doporučuje

osobám starším 70 let

nevycházet po dobu trvání nouzového stavu

mimo svá obydlí 

s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení

za účelem zajištění

neodkladné! zdravotní péče