Pravidla distanční výuky na ZŠ

Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně

Pravidla distanční výuky na ZŠ v Miličíně po dobu platnosti Mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) platného od 11. března 2020.

Více informací na stránce Pravidla distanční výuky na ZŠ