NABÍDKA STAVEBNÍHO POZEMKU K PRODEJI

 

Obecní úřad Miličín

nabízí k prodeji stavební pozemek p. č. 787/9 v k. ú. Miličín o výměře 1.164 m2

s věcným břemenem zřizování a provozování obecního vodovodu, 

který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

Katastrální pracoviště Benešov   

                                           Cena za m2 je stanovena na 800,- Kč  včetně DPH.