TŘÍDĚNÍ ODPADU V MILIČÍNĚ

ŽÁDÁME OBČANY,

ABY NEVYHAZOVALI DO POPELNIC JINÝ, NEŽ KOMUNÁLNÍ ODPAD.

PRO BIOODPAD JE URČENO MÍSTO V OBJEKTU BÝVALÉHO JZD U SENÍKU.

POPELNICE  S TRÁVOU A DALŠÍM BIOODPADEM

NEBUDE FIRMA COMPAG ODVÁŽET.