KULTURNÍ KALENDÁŘ

                     ————————————————————————————————————————————

OBEC MILIČÍN VYTVOŘILA NA SVÉM WEBU KULTURNÍ KALENDÁŘ.

ŽÁDÁME PROTO SPOLKY A ORGANIZÁTORY VŠECH AKCÍ V OBCI A OKOLÍ

O VČASNÉ ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O JEJICH POŘÁDÁNÍ

NA EMAIL: knihovnamilicin@tiscali.cz

                     ———————————————————————————————————————————–