UZAVÍRKA silnice I/3

Od úterý 6.4. zahájíme závěrečnou etapu výstavby okružní křižovatky směřují k dokončení celé stavby. Pracovat se bude na cca. 150 metrů dlouhém úseku silnici od výjezdu z křižovatky směrem na Tábor. Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace a doprava směrem na Tábor i do Prahy bude vedena po objízdných trasách:                                                                                                                                                                   Ve směru jízdy Praha – Tábor – po místní komunikaci, silnici č. III/10613 přes obec Pomněnice a č. II/106 a dále zpět na silnici I/3. Místní komunikace a část silnice č. III/10613 bude jednosměrná ve směru jízdy Pomněnice – Zahrádky                                                                                                                                                 Ve směru jízdy Tábor – Praha – po místní komunikaci ul. Ke Stadionu, silnici č. II/110 (ul. Ke Stadionu), místní komunikaci ul. Hodějovského, a silnici č. II/106 a II/112  (ul. Hodějovského a Červené Vršky) přes Benešov                                                                                                                                                                                Mapku objízdných tras zasílám pro vaše využití v příloze.

Práce jsou plánované do 24.4. s následným uvedením do provozu nejpozději téhož dne večer.

Více informací naleznete na: https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2021/03/31/dokoncime-okruzni-krizovatku-cervene-vrsky-u-benesova/