Práce prováděné v obci

Veřejné komunikace 2014

Oprava a výstavba silnic a chodníků v obci Miličín v roce 2014.

Vodovod a kanalizace 2014

Práce při provozování obecního vodovodu, oprava vodovodu a kanalizace a výstavba nových vodovodních řádů v roce 2014.

ZŠ Miličín 2014

Demolice a výstavba nového křídla budovy ZŠ Miličín, z důvodu nevyhovujícího stavu WC.

Ostatní akce 2014

Ostatní práce prováděné v obci v roce 2014.