Oprava silnice I/3 na trase Benešov – Tábor

V termínu od 14. 3. do 1. 4. 2019 bude probíhat oprava komunikace I/3 mezi Miličínem a nájezdem na dálnici D3. Počítejte se zdržením.

„Na místě kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. V roce 2018 probíhaly práce v termínu září až prosinec. Oprava povrchu vozovky v délce 2 955 m. V rámci prací dojde v úseku k odstranění stávajících asfaltových vrstev tl. cca 200 mm, provede se vizuální prohlídka povrchu a následně se opraví trhliny na vozovkách s asfaltovým krytem. Dojde k pokládce podkladní vrstvy, ložní asfaltové vrstvy a obrusné asfaltové vrstvy včetně spojovacích postřiků. Dále dojde k očištění a dosypání nezpevněných krajnic, čištění příkopů, opravě propustku a obnově vodorovného dopravního značení plastem.“

Více informací na portálu ŘSD.

 

SOCIÁLNÍ KOORDINÁTOR NA VOTICKU

Na Voticku začal pracovat sociální koordinátor

 


 

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Sociální koordinátorka vyhledává osoby, které potřebují pomoc, poskytuje poradenství v sociální oblasti, pomáhá osobám sociálně vyloučeným, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydlení, pomáhá při řešení problémů s dluhy, doprovází za potřebnou službou, pomáhá s vyřizováním dokladů, příspěvků apod.

Sociální koordinátorku můžete kontaktovat na tel. 601 546 326, email: kocourkova@mikroregionvoticko.cz. Koordinátorka bude mít vyhrazené dny, kdy bude k dispozici i v kanceláři v klášteře ve Voticích. Je dobré se předem domluvit na schůzce po emailu, nebo telefonicky.

Projekt je spolufinancován z Evropské Unie – Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905 prostřednictvím realizace SCLLD Místní akční skupiny Posázaví.

Celkové náklady 3 – letého projektu činí 1 993 362,50 Kč včetně DPH. Projektové náklady jsou kryty v rámci uznatelných nákladů akce z 85 % z Evropského sociálního fondu, z 10 % ze státního rozpočtu České republiky a z 5 % z rozpočtu Mikroregionu Voticko.