ČEZ ODSTÁVKA MALOVICE

17.02.2020 (08:00 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060689907

Miličín – Malovice, okres Benešov

Malovice
1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, č. 957257E9

NABÍDKA STAVEBNÍHO POZEMKU K PRODEJI

 

Obecní úřad Miličín

nabízí k prodeji stavební pozemek p. č. 787/9 v k. ú. Miličín o výměře 1.164 m2

s věcným břemenem zřizování a provozování obecního vodovodu, 

který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

Katastrální pracoviště Benešov   

                                           Cena za m2 je stanovena na 800,- Kč  včetně DPH.