NÁBOR TAEKWON-DO ITF

ORDINACE MUDr. ŠÁROVÉ

 

29.9 . –  30.9. 2016

DOVOLENÁ

SETKÁNÍ S HARMONIKÁŘEM – 27.9.

PROGRAM ROZVOJE OBCE MILIČÍN – DOTAZNÍK

Dobrý den, spoluobčane, spoluobčanko z Miličínska,

v pondělí 8. srpna 2016 proběhlo setkání s občany a zástupci občanských spolků z Miličína a jeho osad, jehož  prvním krokem bylo získání názorů veřejnosti na směřování své obce v blízké budoucnosti. Zastupitelé v Miličíně totiž schválili tvorbu Programu rozvoje obce Miličín na roky 2017 – 2022 a rozjeli tak proces zpracování analýzy současného stavu i zmiňovaného zjišťování povědomí a názorů svých občanů. Výsledkem by měl být návrh cílů a potřebných realizovatelných aktivit obce v podobě akčního plánu a katalogu plánovaných akcí na uvedené období.

Jste-li občanem Miličína, nebo majitelem místní nemovitosti, můžete dotazník vyplnit na

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAN2fHzcPd-2rK2V9GI9nSCYMEwsKehR8maWlOqwyQZykKDw/viewform.

POJÍZDNÁ MASNA V MILIČÍNĚ

 

POJÍZDNÁ MASNA Z CHLUMCE

BUDE  JEZDIT KAŽDÝ ČTVRTEK V CCA  12.05  HOD

DO MILIČÍNA PŘED  OBECNÍ ÚŘAD

SOUTĚŽ ZLATÝ KVĚTINÁČ

CESTOVÁNÍ S DĚTMI

POPLATKY ZA ODPADY A ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ